Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY SZKOLNE 

- do pobrania w formacie pdf

                          

 - program  FoxiReader do pobrania

 

 

 


STATUT 

 

  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

I KLASYFIKOWANIA

  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PROCEDURA EWAKUACJI
TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH
REGULAMIN DOWOZU
REGULAMIN ŚWIETLICY
 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Załącznik nr 1a  - opinia lekarska o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 1b – opinia lekarska o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 2a – wzór wniosku do dyrektora  o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Załącznik 2b – wzór wniosku do dyrektora o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zwolnienie dziecka z obecności na zajęciach wychowania fizycznego

 

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE ZGODA

 


PODANIE DO GIMNAZJUM

 

    

 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 

  

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK

 

 

ZAWODY SPORTOWE ZGODA

 

 

 

 

 

 

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta