Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

INNOWACJA JĘZYKOWA

INNOWACJA JEZYKOWA

Innowacja obejmie grupę uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę w Gimnazjum w Lisiej Górze oraz ten sam oddział klasy drugiej w roku 2013/2014 i klasy trzeciej w roku szkolnym 2014/2015. Będzie to, jak już wcześniej wspomniano, klasa dwujęzykowa: angielsko-niemiecka, do której nabór został przeprowadzony w czerwcu 2012 roku poprzez rozwiązanie przez kandydatów odpowiedniego testu predyspozycji językowych.

Młodzi ludzie coraz częściej wyjeżdżają za granicę w celu znalezienia lepszej oferty edukacyjnej bądź pracy. W obcych środowiskach napotykają liczne bariery nie tylko językowe, ale także kulturowe, nie rozumieją pewnych zachowań społecznych, jest im trudno dostosować się do nowych reguł panujących w poszczególnych krajach. Istnieje ścisły związek między życiem, kulturą narodu a jego językiem, dlatego sama znajomość języka danego kraju może okazać się niewystarczającą, aby sprawnie poruszać się  na jego terenie.  Planowane do omówienia tematy mają wzbogacić słownictwo, kulturę ludzi młodych, nauczyć ich asertywności  i pomóc poradzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach, z jakimi spotkają się podczas przebywania czy to w podróży, czy w czasie dłuższego pobytu w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia związane z historią, religią, geografią czy literaturą wyżej wymienionych krajów omawiane podczas dodatkowych lekcji mają za zadanie wzbogacić wiedzę uczniów oraz zachęcić do szukania dodatkowych informacji na tematy, które ich szczególnie zaciekawią. Ta chęć wzbudzenia zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych ma na celu przekonać młodych ludzi, by szukając pracy za granicą, w miarę swoich możliwości postarali się odnaleźć w nowych środowiskach, oraz aby potrafili przekazać tę wiedzę również swoim znajomym.

Tematy, które będą poruszane na zajęciach dotyczące zarówno Wielkiej Brytanii jak i Stanów Zjednoczonych:

 • Country and nation (Państwo i naród)
 • Holidays and special occasions (Święta i specjalne okazje)
 • Famous places (Słynne miejsca)
 • History (Historia)
 • Identity (Tożsamość)
 • Political life (Życie polityczne)
 • The Monarchy (Monarchia)
 • International relations (Międzynarodowe relacje)
 • Religion (Religia)
 • Literature (Literatura)
 • Education (Edukacja)
 • Food (Jedzenie)
 • Sport
 • Means of transport (Środki transport)
 • Housing (Mieszkania, domy)
 •  The art (Sztuka)

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta