Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Uroczystości "KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" 03 maja 2012

„Katyń ... ocalić od zapomnienia”

 

 

 

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego  człowieczeństwie.” (Jan Paweł II)

 

W kwietniu tego roku minęła 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Dla uczczenia tego wydarzenia ogłoszono ogólnopolski program edukacyjny „KATYŃ…ocalić od zapomnienia”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, zaś pomysłodawcą i osobą prowadząca projekt był o. Józef Joniec SP – prezes stowarzyszenia PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza. Jak wiemy, obie te osoby zginęły niestety w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.

Program ten, skierowany przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; nauczycieli i wychowawców, samorządów lokalnych i innych instytucji, ma zaszczepić w młodym pokoleniu pamięć o tragedii sprzed lat, którą to przybliża przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Celem tego programu jest odszukanie wszelkiego rodzaju informacji o bohaterach, poległych w 1940 roku w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscowościach Związku Radzieckiego, a w szczególności o ich pochodzeniu, młodości, wykształceniu i rodzinie. Szczególnym wyrazem tej pamięci o bestialsko zamordowanych jest posadzenie 21 857 dębów, z których każdy jest przypisany konkretnej osobie. Udział w programie bierze już ponad 2000 instytucji z Polski jak i z zagranicy.

Z inicjatywy P. dyrektor mgr Moniki Krzysztoforskiej do programu dołączyło również Gimnazjum w Lisiej Górze. Swój akces do programu zgłosiło na wiosnę 2009 roku. Osobą prowadzącą projekt „Katyń…ocalić od zapomnienia”, w gimnazjum  został P. mgr Hubert Żak. Pierwszy etap realizacji projektu polegał na wytypowaniu nazwisk żołnierzy wywodzących się z naszego terenu, którzy zginęli w 1940 roku, zamordowani przez Sowietów. Panu H. Żak udało odnaleźć się aż 20 takich osób, jednakże do projektu realizowanego przez Gimnazjum w Lisiej Górze, Stowarzyszenie PARAFIADA wytypowało tylko 12-stu poległych, z uwagi na to, że pamięć o pozostałych 8 osobach została uhonorowana już przez inne instytucje. Następnie każdej z klas gimnazjum przydzielono jednego bohatera, z tzw. „listy katyńskiej”, w sposób następujący:

-        III A - asp. PP Franciszek Maksymilian Wróblewski, ur. 07.10.1884 r. w Lipinach;

-        III B - asp. PP Ludwik Szatko, ur. 20.08.1900 r. w Lisiej Górze

-        III C - por. Jan Stanisław Herduś, ur. 23.06.1895 r. w Łęgu Tarnowskim

-        III D - asp. PP Wojciech Wałaszek, ur. 14.09.1893 r. w Pawęzowie

-        II A - mjr Józef Łatwajtys, ur. 14.02.1907 r. w Brzozówce oraz mjr Józef Karcz, ur. 21.02.1902 r. w Śmignie

-        II B - asp. PP Józef Kapustka, ur. w 1901 r. w Lisiej Górze

-        II C - por. Zygmunt Wiśniowski, ur. 29.08.1912 r. w Starych Żukowicach

-        II D - asp. PP Emanuel Lip, ur. 23.12.1897 r. w Lipinach

-        I A - asp. PP Tadeusz Jaworski, ur. w 1908 r. w Łukowej

-        I B - asp. PP Szymon Jan Mikusz, ur. 24.05.1890 r. w Lipinach

-        I C - asp. PP Józef Jachym, ur. 12.11.1897 r. w Nowych Żukowicach

Uczniowie mieli za zadanie o każdym z nich  dowiedzieć się jak najwięcej. Zebrane informacje zarchiwizowano w postaci elektronicznej w celu zamieszczenia ich na portalu: katyn-pamietam.pl. Sporządzono również okolicznościowe plakaty dla zachowania pamięci o poległych żołnierzach. W zbieraniu informacji o poległych pomogli uczniom m. in.  P. Zofia Więckowska (córka ŚP asp. PP Wojciecha Wałaszka), zamieszkała w Tarnowie oraz P. Edmund Konieczny, archiwista – amator, zamieszkały w Kowalach (woj. łódzkie). Stowarzyszenie PARAFIADA, wydało Gimnazjum w Lisiej Górze 12 specjalnych certyfikatów, upoważniających do zasadzenia „dębów pamięci” oraz umieszczenia pamiątkowych tablic dla upamiętnienia każdego z bohaterów. Analizując życiorysy pomordowanych żołnierzy, opiekunowie projektu w Gimnazjum w Lisiej Górze uznali, że najlepszym miejscem na posadzenie 6-ciu „dębów pamięci” będzie teren gimnazjum, zaś pozostałe 6 dębów znajdzie swoje miejsce na terenach przyszkolnych lub w sąsiedztwie kościołów  w miejscowościach, z których wywodzili się pomordowani żołnierze. W tym celu Gimnazjum w Lisiej Górze nawiązało współpracę ze szkołami w Łęgu Tarnowskim, Łukowej, Pawęzowie, Śmignie, Nowych Żukowicach i w Starych  Żukowicach.

Tragedia, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, skłoniła dyrekcję Gimnazjum w Lisiej Górze do podjęcia inicjatywy posadzenia jeszcze jednego -  13-stego „dębu pamięci”, by uczcić pamięć wszystkich ofiar katastrofy samolotowej polskiej delegacji prezydenckiej udającej się na uroczystości katyńskie.

 

Zakończenie gimnazjalnego projektu  „Katyń… ocalić od zapomnienia” odbyło się dnia 3 maja 2012 roku. W tym dniu o godzinie 12.00 miały miejsce uroczystości związane z posadzeniem „dębów pamięci” obok Gimnazjum w Lisiej Górze.

 

 

 

 Program tych uroczystości wyglądał następująco:

1. Apel poległych, który poprowadził  chorąży Janusz Jarmuła w asyście  ppkł. Zbigniewa Skorunowicza, żołnierzy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

2. Uroczysta Msza święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 roku i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku, pod przewodnictwem ks. proboszcza parafii Lisia Góra Stanisława Szałdy w koncelebrze z księżmi: Czesławem Górką,

       Henrykiem Bielakiem, Tadeuszem Wszołek, Francesco Puduu, Robertem Filipowiczem, Stanisławem Łątka, Krzysztofem Jarmuła i Tomaszem Siembab.

3. Poświęcenie tablic okolicznościowych do „dębów pamięci” przez ks. proboszcza parafii Lisia Góra prałata Stanisława Szałdę.

4. Akademia okolicznościowa, przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Lisiej Górze pod kierunkiem P. mgr Anny Zych i przy współpracy  P. mgr. Huberta Żaka oraz P. mgr Sebastiana Jędrzejowskiego, P. Marii Plebanek, P. mgr Małgorzaty Stokłosy i P. mgr Leszka Ziółkowskiego, P. mgr Jadwigi Klaczek, P. mgr Piotra Rączki. Swój udział w akademii zaznaczyli również przedstawiciele osób dorosłych, tj. grupa nauczycieli, zaangażowanych w realizację projektu „Katyń…ocalić od zapomnienia” w Gimnazjum w Lisiej Górze, krótką osobistą refleksją na temat celów tego projektu – zwrócili oni uwagę na aktywną postawę uczniów i na konieczność przekazywania z pokolenia na pokolenie WARTOŚCI, bez których nie uda nam się wychować Wartościowego Człowieka.

5. Podsumowaniem projektu było okolicznościowe przemówienie P. mgr Huberta Żaka oraz przekazanie 6 tablic z nazwiskami zamordowanych żołnierzy delegacjom tych sześciu miejscowości, które podjęły się zasadzić na swoim terenie „dęby pamięci”.

W uroczystościach uczestniczyło wielu znakomitych gości m.in: Wójt Gminy Lisia Góra P. inż. Stanisław Wolak i P. wizytator Władysława Śledź, zaproszeni księża i dyrektorzy szkół i intytucji, Rodzina P. Zofii Więckowskiej, przedstawiciele Straży Pożarnej, Rodzice i uczniowie różnych szkół. Kilkoro z zaproszonych gości nie mogło przybyć na uroczystość ze względu na stan zdrowia, wiek czy inne obowiązki - w związku z tym przysłali oni listy, które odczytano podczas uroczystości. Były to listy od:  od P. Zofii Więckowskiej (Tarnów), P. Wandy Schab (Lisia Góra), P. Justyna Juzy (Biała Podlaska), Stowarzyszenie PARAFIADA (Warszawa).

Na zakończenie części oficjalnej spotkania P. dyrektor Monika Krzysztoforska podziękowała wszystkim uczniom i osobom dorosłym, sponsorom materialnym i mentalnym, za wszystkie, z wielkim zaangażowaniem, podjęte działania i wykonane prace w ramach tego  projektu. Do Gości skierowała zaś  podziękowanie za liczne przybycie i poświadczenie swoją obecnością czy też  kapłańską posługą, miłości do Polski - naszej Ojczyzny.

Po uroczystościach, zaproszeni Goście i Grono Pedagogiczne Gimnazjum spotkali się przy kawie i herbacie, by wymienić własne wspomnienia oraz refleksje związane z tematyką projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, historią i przyszłością naszego kraju.

Ta ostatnia część  spotkania,  jak również przedsięwzięcia o charakterze logistycznym takie jak organizacja parkingu, przygotowanie ołtarza polowego i organizacja widowni, przygotowanie okolicznościowego folderu, zabezpieczenie opieki przedmedycznej, przypadła w udziale Samorządowi Uczniowskiemu pod opieką P. mgr Marka Rzeszótko i przy współpracy P. mgr Lucyny Śliwieńskiej, P. mgr Agnieszki Szczerby i P. mgr Marzeny Bargieł, P. Grażyny Gancarz.

Dzisiaj, gdy piszemy ten artykuł, uroczystość już się zakończyła, sala opustoszała, pamiątkowe dekoracje zdobią korytarze naszego gimnazjum, słowa Apelu Poległych brzmią w naszych uszach, a modlitwa, obrazy i poetycka zaduma nad historią Polski zamieszkały w naszych sercach. Twarze

Nieobecnych i Obecnych – zamazane łzą wzruszenia - utrwaliła nasza pamięć…

A obok naszego Gimnazjum, obok szkół i kościołów… rośnie 13 dębów. 

 

13 DĘBÓW PAMIĘCI.

            zaproszeni gościezaproszeni goście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta